Projektų administravimas

Pagaliau vienas etapas sėkmingai įveiktas – patvirtinta Jūsų projekto paraiška! Tačiau tai tik pati pradžia, nes dabar atėjo metas imtis projekto įgyvendinimo.

Pagaliau vienas etapas sėkmingai įveiktas – patvirtinta Jūsų projekto paraiška! Tačiau tai tik pati pradžia, nes dabar atėjo metas imtis projekto įgyvendinimo. Šis etapas neretai būna sunkesnis, pilnas iššūkių ir reikalaujantis gilių žinių bei kruopštaus darbo, nes tam , kad Jūsų gauta ir planuojama gauti parama būtų 100 procentų įsisavinta Jūsų ūkyje ar įmonėje, reikalinga profesionalų pagalba administruojant projektą.

Projekto administravimas yra labai svarbus projekto įgyvendinime, nes šios veiklos tikslas – numatyti sąlygas tinkamai įgyvendinti projekto veiklas ir pateikti įgyvendinančiajai institucijai tinkamą įgyvendinimą pagrindžiančius dokumentus. Administruojant projektą, įgyvendinančiajai institucijai privaloma pateikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką, parengti ir pateikti viešųjų pirkimų dokumentus, mokėjimo prašymus, tarpines bei galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir su jais susijusius kitus dokumentus bei pažymas. Taip pat paramos gavėjas gali turėti ir kitų įsipareigojimų: privalo apdrausti projekto metu įsigytą turtą, įdarbinti tam tikrą skaičių darbuotojų, tobulinti savo ar pavaldinių kvalifikaciją, tvarkyti buhalterinę apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, organizuoti įvairius mokymus bei užtikrinti agentūros patikrų metu teisingos informacijos pateikimą. Svarbiausia – efektyviai organizuoti ir kontroliuoti projekto įgyvendinimą.

Kvalifikuota UAB „Innoera“ ekspertų komanda gali palengvinti šį uždavinį, suteikdama profesionalias projektų administravimo paslaugas. Administravimo paslaugų paketą sudaro:

1. Kliento konsultavimas po oficialaus Įgyvendinančiosios institucijos sprendimo skirti paramą projekto įgyvendinimui
2. Mokėjimo prašymų pateikimo grafiko parengimas
3. Kliento konsultavimas dėl viešųjų pirkimų vykdymo ir viešųjų pirkimų dokumentacijos parengimas
4. Mokėjimo prašymų rengimas (kiekis priklauso nuo projekto įgyvendinimo etapų skaičiaus)
5. Projekto įgyvendinimo ataskaitų (įskaitant ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą) rengimas
6. Kliento konsultavimas dėl projekto viešinimo veiklų įgyvendinimo
7. Konsultacijos dėl projekto metu įsigyjamo turto draudimo
8. Projekto keitimų derinimas su Įgyvendinančiąja institucija