ES parama skirta teritorijų planavimui ir infrastruktūrai. Investicijos į visų rūšių mažos apimties infrastruktūros kūrimą, gerinimą arba plėtimą, įskaitant investicijas į atsinaujinančių išteklių energiją ir energijos taupymą. Investicijos į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį.